TI SENTO verzamelt via haar website(s), acties en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). TI SENTO is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens TI SENTO verzamelt, voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken, aan welke derde partijen deze Persoonsgegevens worden verstrekt en hoe je jouw rechten met betrekking tot deze Persoonsgegevens kan uitoefenen. In dit TI SENTO Privacy Statement (hierna: “Privacy Statement”) beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. TI SENTO staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vind je altijd op www.tisento-milano.nl.

Vragen

Heb je vragen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:

TI SENTO - Milano B.V.

Afdeling Care

Lemelerbergweg 42

1101 AM Amsterdam

of via wecare@tisento-milano.com

Wat valt er onder TI SENTO?

TI SENTO is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, bezoekers en gebruikers van onze websites en diensten.

Onder TI SENTO wordt verstaan:

TI SENTO – Milano B.V. 
Lemelerbergweg 42
1101 AM Amsterdam

Kamer van Koophandel-nummer: 69047715

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt TI SENTO persoonsgegevens?

1. Uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten uit de webshops en aanmaken en onderhouden van TI SENTO Account.

TI SENTO legt Persoonsgegevens vast bij bezoek aan de TI SENTO websites en andere diensten, bij het retourneren van producten en bij het aanmaken en onderhouden van een TI SENTO account.

Als je jonger bent dan 16 jaar en je wilt producten of diensten bestellen of aanvragen, dan dien je daarvoor toestemming te hebben gekregen van je ouder(s) of voogd(en).

Gegevens in het kader van bestellingen voor producten en diensten uit de webshops worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst, en het aanmaken en onderhouden van TI SENTO account geschiedt op basis van toestemming die te allen tijde kan worden ingetrokken.

2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail en per post.

Indien je daarvoor toestemming hebt gegeven word je e-mailadres gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. Ook kan TI SENTO je per post aanbiedingen, specifieke acties en informatie over (nieuwe) producten en diensten verstrekken. Ook hiervoor kun je je afmelden via TI SENTO Klantenservice, zie bovenaan dit Privacy Statement of via de afmeldmogelijkheid die in het poststuk is opgenomen.

3. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten/diensten en marktonderzoek

TI SENTO streeft ernaar om websites en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om het assortiment en de diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten en bezoekers af te stemmen. Voor procesverbetering en de ontwikkeling van producten en diensten is het noodzakelijk dat TI SENTO statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. TI SENTO kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. Onderzoeksresultaten worden steeds op geaggregeerde basis gerapporteerd en zijn op geen enkele wijze tot individuele klanten te herleiden.

Voor marktonderzoek analyseren wij je gedrag op onze marketinguitingen en website en kunnen we onze website en aanbiedingen beter op je persoonlijke voorkeuren afstemmen. Hierbij kan het voorkomen dat we geautomatiseerde gegevensverwerking gebruiken waarbij we bepaalde persoonlijke aspecten van jou analyseren om onder andere je persoonlijke voorkeuren, interesses en gedrag te voorspellen. We maken hiervoor onder andere gebruik van cookiegegevens en accountgegevens (en met jouw toestemming gegevens van andere partijen). Denk aan:

 • Laatst gekochte artikelen
 • Bekeken pagina’s op onze websites
 • Volgorde van artikelen op artikeloverzichtspagina’s
 • Kortingscodes vanwege je verjaardag
 • Advertenties met artikelen die je eerder hebt bekeken

We analyseren hoe effectief onze campagnes zijn op basis van je gedrag. Hiervoor kijken we naar jouw (re)actie.

Deze verwerkingen van Persoonsgegevens voor dit doel zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om jou op de best mogelijke manier van dienst te kunnen zijn en om je de beste klantervaring te kunnen geven.

4. Ter ondersteuning van online marketingcommunicatie en campagnes.

TI SENTO gaat graag via het web, e-mail en (eigen) social mediakanalen in gesprek met klanten en bezoekers van de websites over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. TI SENTO volgt hiervoor actief het internet en social mediakanalen, zoals Facebook, Instagram en blogs. TI SENTO volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. TI SENTO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

TI SENTO maakt ook gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor TI SENTO toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als je social media (zoals Facebook), zoekmachines (zoals Google) of andere websites en apps bezoekt, kunnen we je e-mailadres of ander identificerend gegeven matchen met gegevens van die social media of zoekmachines. Dit gebeurt altijd in gehashte vorm. Indien je deze wijze van adverteren in jouw geval niet wenst, dan kun je je daarvan afmelden door een verzoek te sturen naar wecare@tisento-milano.com.

Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij Persoonsgegevens over je kunnen zien. Dit Privacy Statement geldt dan voor de Persoonsgegevens die TI SENTO verwerkt. Indien je ervoor kiest de TI SENTO websites of andere TI SENTO (online) diensten te delen via social media, dan kunnen jouw Persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media-websites zijn de voorwaarden, privacybeleid en cookieverklaring van de betreffende social media-websites van toepassing.

De verwerkingen van Persoonsgegevens die plaatsvinden bij het volgen door ons van internet en social mediakanalen, en wanneer je via die kanalen met ons communiceert, zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn en het gedrag en de mogelijke voorkeuren van klanten van TI SENTO in zijn algemeenheid beter te begrijpen. Wij matchen jouw Persoonsgegevens met gegevens van social media of zoekmachines op basis van jouw toestemming. Deze toestemming kan je te allen tijde intrekken.

5. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met de klantenservice van TI SENTO , omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van TI SENTO, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. TI SENTO kan jou vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

De Persoonsgegevens die we verwerken voor dit doel kunnen plaatsvinden, omdat je bij TI SENTO producten hebt gekocht of diensten hebt afgenomen of dit van plan bent. De gegevensverwerkingen zijn dan noodzakelijk voor de verdere uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten of wil sluiten. Daarnaast kunnen deze gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om jou op de best mogelijke manier van dienst te kunnen zijn en om je de beste TI SENTO ervaring te kunnen geven. 

6. Fraude voorkomen, opsporen en bestrijden

Om fraude te voorkomen, op te sporen en te bestrijden, kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens verzamelen die verband houden met vermoedelijke frauduleuze handelingen. Deze gegevens mogen wij alleen voor dat doel verzamelen. Wij verwerken hiervoor de al eerder verzamelde persoonsgegevens. De verwerking is nodig voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang voor fraudedetectie en -preventie.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

TI SENTO schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten.

Dit kunnen derden zijn die TI SENTO bijvoorbeeld inschakelt voor de uitvoering van betalingen (betalingsdienstverleners), marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail, postverwerkers, social media en zoekmachines), voor producten en diensten waarbij TI SENTO als tussenpersoon optreedt, voor IT-werkzaamheden (IT-dienstverleners) en voor haar klantenservice. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor TI SENTO en heeft TI SENTO de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen (waaronder het sluiten van een verwerkersovereenkomst) om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Uitsluitend indien TI SENTO hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Persoonsgegevens worden in dit kader ook doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. TI SENTO neemt in dergelijke gevallen passende maatregelen en komt standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld overeen met deze ontvangers, om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Indien je wilt weten welke waarborgen we inzetten om jouw gegevens te beschermen neem dan contact op met de klantenservice van TI SENTO.

Beveiliging van Persoonsgegevens

TI SENTO hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. TI SENTO heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Hieronder zetten we een aantal van onze beveiligingsmaatregelen voor je op een rij.

 • We zorgen ervoor dat je tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruikmaakt van een beveiligde (SSL-) verbinding.
 • We zorgen ervoor dat je account beveiligd is en dat niemand van buiten of binnen kan inloggen en zo bij je gegevens kan komen. Onder andere je wachtwoord wordt versleuteld bij ons opgeslagen.
 • Communicatie via de website of e-mail vindt versleuteld en veilig plaats.
 • We gebruiken de laatste technologieën en software.
 • We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. We zorgen ervoor dat we gegevens veilig en gecontroleerd van het ene naar het andere systeem sturen.
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
 • Alleen medewerkers van TI SENTO die toegang tot je gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, kunnen bij je gegevens.
 • Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Hoe lang worden jouw Persoonsgegevens bewaard

Jouw Persoonsgegevens zullen worden bewaard en nadien verwijderd worden of worden geanonimiseerd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doelen waarvoor TI SENTO deze Persoonsgegevens verwerkt conform dit Privacy Statement.

TI SENTO en websites van derden

Op de website van TI SENTO tref je links aan naar andere websites van derde partijen. TI SENTO is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met Persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die websites.

Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken

TI SENTO gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. TI SENTO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we gepersonaliseerde content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Meer informatie over hoe wij gebruikmaken van cookies, hoe je je voorkeuren omtrent cookies kunt wijzigen of hoe je cookies kunt verwijderen kun je meer lezen op onze cookies-pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens bij TI SENTO in te trekken. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Je kun een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar care@tisento-milano.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je om jezelf te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.